Menu

We are a design practice and publishing house. We imagine and speculate on past, present and future Funk. Synthesising culture through narratives, places and spaces. We develop stories as strategies for a more equitable and playful city. Catch us designing digital and physical spaces, mixed media storytelling platforms, researching novel design languages and systems that serve the Hood, its people and the sauce we produce. This website is an ongoing attempt to merge our portfolio site, publishing platform and a mapping project into one. And, since we grew up on blogs, we share dope shit by dope people from time to time. Our aim is to become the Wu-Tang Clan of design and publishing, so best to protect your neck.

The Hoodie - Hoe De Straat Het Instituut Disrupt

The Hoodie - Hoe De Straat Het Instituut Disrupt

Een bewust ontregelende langetermijnsamenwerking

Fly als altijd brengen we je op de hoogte van onze samenwerking met Het Nieuwe Instituut (HNI): het museum voor design, architectuur en digitale cultuur. Gooi twee gunshots in de lucht voor de vorm! Binnen deze samenwerking onderzoeken we hoe een instituut eruitziet dat de dynamieken en ritmes uit de stad ziet, faciliteert en versterkt. Concreet betekent dit dat we met een aantal afdelingen van HNI tools en strategieën ontwikkelen waar het Rotterdam van nu centraal staat. Haar mensen, gemeenschappen, wijken, sociale praktijken, haar diasporische magie. Kortom, het echte Rotterdam. We gaan meteen aan de slag met een tentoonstelling over de Hoodie en een uitwisselingsproject tussen Rotterdam en Brussel in samenwerking met de Nederlandse Ambassade (hierover binnenkort meer).

Disruption

Door de normale gang van zaken in het instituut te disrupten willen wij – voorbij tijdelijke programmering en representatie van andere geluiden – bijdragen aan de vorming van een ander soort instituut. Eén die vanuit haar directe stedelijke omgeving ruimte leert maken voor verandering. We geloven dat we met een combinatie van disrupties en tools kunnen moven richting wat socioloog Illias El Hadioui een ‘institutioneel kantelpunt’ noemt: het punt waarop instituten culturele diversiteit in zich dragen en herkennen als een vanzelfsprekendheid.

Waarom is dit belangrijk?

Culturele instellingen en mainstream media presenteren steeds vaker verhalen die gericht zijn op wat men ‘een jong en/of divers publiek’ noemt. Voorbeelden hiervan zijn tentoonstellingen over Hiphop of de grotere zichtbaarheid van mensen van kleur in reclames en film. Een positieve ontwikkeling! Maar veel peoples plaatsen er ook vraagtekens bij. Paradoxaal genoeg dragen perspectieven en flyness van Black and Brown peoples binnen gevestigde instellingen nog te vaak bij aan het instandhouden van de status quo. Wat je dan in feite krijgt is een beperkte impact van deze kennis en kunde omdat het ingezet wordt als gebruiksvoorwerp voor de gevestigde orde. Waarom?

Een cultureel diverse programmering zorgt niet of nauwelijks voor structurele verandering binnen de organisaties die deze diversiteit presenteren.

Het leidt niet of nauwelijks tot nieuwe organisaties met een vergelijkbare scope en infrastructuur waar deze kennis, kunde en lichamen een gegeven zijn.

Representatie draagt niet of nauwelijks bij aan het versterken van de gemeenschappen die zichtbaar worden gemaakt.

Voor ons gaat diversiteit of inclusiviteit verder dan morele overwegingen: het is een kwestie van relevantie. Organisaties die een weerspiegeling zijn van hun superdiverse omgeving hebben hun vinger beter aan de pols en kunnen voorbij representatie en tijdelijke programmering urgent werk (zichtbaar) maken.

Oke, hoe gaan wij dit doen?

Allereerst adviseren we verschillende afdelingen van HNI over taal, outreach, informele en decentrale organisatiestructuren, content en communicatie. Ten tweede ontwikkelen wij (autonome) programmalijnen en communicatiestrategieën voor een intieme dialoog met de stad. Ten derde werken we aan werving- en selectietrajecten waar de lauwness in de Sauce tot haar recht komt. Dit moet op de middellange termijn organisatiebreed leiden tot een Sauce-sensitief hr-beleid. Ten slotte ontwikkelen wij tools zodat deze instelling kan aansluiten bij het Rotterdam van nu, en misschien zelfs verschillende scènes en (creatieve) ecosystemen in de stad kan versterken. Klinkt misschien mad abstract, maar zie het zo: tussen de afdelingen van HNI bewegen wij binnen en buiten Het Nieuwe Instituut als een soort afdeling die de stad represent.

Wat levert deze samenwerking op?

Samen met HNI willen wij the needle in diversiteit-land verder pushen. Er zijn hier geen exacte formules voor en we hebben niet de illusie het instituut te kunnen veranderen. Een creatieve sector waar deze vervolgstap een vanzelfsprekendheid is, draagt in onze beleving op fundamentele wijze bij aan een rechtvaardiger en democratische stad, land en regio. Disruption is dus een noodzaak.

Wat dit allemaal betekent, gaan we de komende tijd on-the-job beter begrijpen. We nodigen jou uit om ons te volgen op deze missie. De reflecties, methodieken en rollen die wij binnen deze samenwerking ontwikkelen richten we zodanig in dat het gegoten kan worden in een vacature en ook jij straks jouw lokale instituut kunt disrupten.

More interesting stuff